VISIE

WEET WAT DE KLANT WIL

De klant wordt meegenomen in een gefaseerde aanpak waarbij alle eisen en wensen in kaart worden gebracht. Na deze inventarisatie wordt er eerst een haalbaarheidsstudie of onderzoek gedaan, welke wordt gevolgd door de ontwikkelingsfase.

Over het algemeen kan worden gesteld dat de impact van een wijziging toeneemt naarmate het project vordert. Daarom wordt aan het begin van het project eerst gezorgd dat alle eisen en wensen van de klant duidelijk zijn. Dit vermindert de kans op wijzigingen achteraf. Toch is het lastig om van te voren al precies te weten wat je wilt. Daarom probeert Toiio de projecten zo flexibel mogelijk in te richten. De klant wordt op gezette tijden geïnformeerd over de voortgang zodat deze kan bijsturen waar dat gewenst is.

Hoe later in het project hoe groter de impact van een wijziging.

Hoe later in het project hoe groter de impact van een wijziging.

KIES VOOR EENVOUD

Toiio Engineering staat voor eenvoud in product en proces. Door het continue streven naar vereenvoudiging kunnen veel problemen vanaf het begin vermeden worden.

Hoe complexer het proces of het product des te meer kans op fouten of zaken die over het hoofd worden gezien. Daarom is het van belang om vanaf het begin te streven naar eenvoud en het vinden van de juiste vraag. Want wat je in het begin goed doet, hoef je later niet te herstellen. Dat is dan ook meteen een bruggetje naar de vele gereedschappen of hulpmiddelen die tijdens de engineering toegepast kunnen worden. Deze gereedschappen kunnen zeer behulpzaam zijn tijdens de ontwikkeling. Echter, vaak zal dit leiden tot suboptimalisaties. Het is het totaalplaatje dat telt.

Ter illustratie staat op deze pagina een afbeelding van een knoflookpers. Zou men bijvoorbeeld een DFA uitvoeren op de klassieke knoflookpers, zal dit hoogstens leiden tot een beter reproduceerbare knoflookpers. Tot een ontwerp zoals de knoflook “rocker” zal het niet komen. Daarom zal er vanaf het begin moeten worden gestreefd naar eenvoud en het stellen van de juiste vraag.

Drie oplossingen voor hetzelfde probleem. Door de juiste vraag te stellen en te streven naar eenvoud kun je meer waarde voor je klant creeëren. Dankzij het RVS materiaal van de Rocker kan deze ook worden gebruikt om de knoflookgeur van de handen te verwijderen.

Drie oplossingen voor hetzelfde probleem. Door de juiste vraag te stellen en te streven naar eenvoud kun je meer waarde voor je klant creeëren. Dankzij het RVS materiaal van de Rocker kan deze ook worden gebruikt om de knoflookgeur van de handen te verwijderen.