ENGINEERING

Uw idee is bij Toiio engineering in de juiste handen om ontwikkeld te worden tot een mooi product. Samen zullen we de eisen en wensen in een zo vroeg mogelijk stadium op een rij zetten. Vanaf het begin duidelijk hebben wat de klanteneisen zijn, voorkomt verrassingen in een later stadium.

Door de juiste balans te zoeken tussen engineering in Nederland en Vietnam, kunt u producten voordeliger laten ontwikkelen.

DE STAPPEN TIJDENS DE ENGINEERING

Tijdens de engineering zullen globaal telkens dezelfde stappen worden genomen. Zoals gezegd, globaal, want per project zullen we samen kijken wat er nodig is. Bijvoorbeeld de aanmaak van prototypes of een extra iteratieslag om het concept te bewijzen. Voor elk project een passende aanpak. Per stap wordt gekeken welk aandeel er in Vietnam kan worden gedaan om daarmee de projectkosten te verlagen.

KLANTWENS VASTSTELLEN / PROBLEMEN DEFINIËREN

Voor er kan worden begonnen met engineering zal eerst worden onderzocht wat de klantwens is. Samen wordt er gezocht naar de wensen en eisen van de klant. Om tot een dergelijk inzicht te komen kan gebruik worden gemaakt van o.a. brainstorm sessies, mind maps en 5 maal waarom.

Methodes om tot de kern te komen tijdens de engineering, Brain storm, 5 maal waarom en Mind map

CONCEPTEN GENEREREN

Als de wensen en eisen duidelijk zijn en zijn vastgelegd, kan er worden gekeken naar mogelijke oplossingen. In deze fase hoeft nog niet alles concreet te zijn, maar de contouren van de mogelijke oplossingen moeten wel duidelijk worden.

Het genereren van de oplossingen kan zowel zelfstandig als in samenwerking met u, de klant. Met behulp van morfologische overzichten, brain storm sessie en andere hulpmiddelen worden een aantal concepten ontwikkeld.

In samenspraak met de klant wordt daarna het meest aansprekende concept gekozen. Deze concepten worden samen met de opdrachtgever afgezet tegen de wensen en eisen die zijn gesteld. Uiteindelijk zal er één concept worden gekozen dat het beste invulling geeft aan deze eisen.

CONCEPT UITWERKEN

Nu de oplossingsrichting bekend is kan het concept verder worden uitgewerkt. In 3D krijgt het ontwerp al vorm, al zijn niet alle details uitgewerkt. In deze fase wordt nadrukkelijker gekeken naar zaken als maakbaarheid, assembleerbaarheid en kosten.

ONTWERP DETAILLEREN

Het ontwerp is in grote lijnen uitgewerkt en kan verder worden gedetailleerd. De ontwerpeisen worden in detail vastgelegd in het technisch documentatie pakket.

ONTWERP OVERDRAGEN

Het technisch documentatie pakket is gereed, de tekeningen worden overgedragen en het product of prototype kan worden gemaakt. Vanaf hier kan u zich richten op waar u goed in bent. Het vermarkten van een betrouwbaar en onderscheidend product.