CAD-MIGRATIE

In de drang naar steeds efficiënter werken, wordt vaak overgestapt naar nieuwere en verbeterde CAD-systemen. Met de introductie van een nieuw CAD-systeem ontstaan er ook problemen. De oude CAD-bestanden en PDM-data zijn niet uitwisselbaar, daardoor nemen de complexiteit en beheerslast toe.

De engineers verliezen kostbare tijd met het overzetten van tekeningen en data. Deze tijd kan beter worden besteedt aan het ontwikkelen van nieuwe producten. Daarom kan de oude data het beste worden overgezet naar het nieuwe systeem door middel van CAD-migratie.

Toiio is zich bewust van de behoefte naar CAD-migratie. Toiio helpt bij het naadloos overzetten van informatie en CAD-modellen in verouderde systemen naar de nieuwste CAD-systemen.

Vormen van CAD-migratie

Data- en CAD-migratie is ook hét uitgelezen moment om de kwaliteit van het systeem op een hoger niveau te tillen. Alle catalogusdelen juist gerubriceerd, uitgangsmaterialen weer kloppend etc… De CAD-migratie levert niet alleen een nieuwer CAD-systeem, maar ook een efficiëntere manier van werken.

OVERZETTEN VAN HET OUDE CAD-SYSTEEM NAAR EEN NIEUW SYSTEEM

Bij het veranderen van CAD-systeem wordt door Toiio eerst geïnventariseerd welke informatie er is, de kwaliteit daarvan en welke informatie er gewenst is. Als bron kunnen verschillende systemen dienen. Bijvoorbeeld: tekeningen, documenten, het PDM-systeem of de modellen zelf. Waar de informatie ontbreekt, word gekeken hoe deze aan te vullen. Ook de betrouwbaarheid van de informatie wordt samen met de klant gecontroleerd.

Bij het overzetten valt te denken aan o.a. de volgende mogelijkheden:

  • Geometrie migratie
  • Geometrie migratie, met inachtneming design intent
  • Complete modellering volgens nieuwe ontwerp methodologie

CAD-MIGRATIE VAN 2D NAAR 3D

Binnen veel organisaties wordt er nog met 2D-tekensystemen gewerkt. Soms als standaard systeem, maar vaak ook als overblijfsel uit het verleden. Ook hierbij kan er worden geholpen met het overzetten van het 2D documentatie pakket naar 3D.

Bij de invoering van nieuwe systemen is er niet altijd een vastgelegde werkwijze beschikbaar. In dat geval wordt deze samen met de opdrachtgever opgesteld. De modellen worden tijdens de CAD-migratie volgens deze werkwijze opgebouwd.

Dit levert een dubbel voordeel op voor de organisatie. Het technisch documentatiepakket is up-to-date, en de eigen engineers kunnen aan de slag met de nieuwe en vastgelegde werkwijze. Ook hier kan door het slim combineren van eisen en wensen meer voordeel worden behaald dan het overzetten van CAD-informatie alleen.

DATA VALIDATIE EN VERRIJKING VAN HET PDM-SYSTEEM

Wat een verademing, wanneer uw engineers kunnen vertrouwen op de data in het PDM-systeem. Met behulp van Toiio engineering kan de zogenaamde “data verrijking” worden uitgevoerd in Viet Nam. Op deze manier wordt de efficiëntie en betrouwbaarheid verhoogd op een kosteneffectieve manier. Samen met de klant maakt Toiio een overzicht van de beschikbare informatie en onderzoekt wat de klant uiteindelijk nodig heeft.